20/05/2022

Chương trình phát triển mạng lưới doanh nghiệp chuyển đổi Lean do P&Q thực hiện, VASI bảo trợ

VASI trân trọng gửi tới quý hội viên thông tin vê chương trình chuyển đổi Lean do P&Q tổ chức, VASI bảo trợ. Chương trình được triển khai từ tháng 5/2022 và dự kiến các chuyên gia, tư vấn sẽ làm việc với doanh nghiệp trong vòng tối thiểu 2 năm.

Tên đầy đủ chương trình:”Mạng lưới doanh nghiệp chuyển đổi Lean – Hạt nhân dẫn dắt Phát triển năng lực chuỗi cung ứng“.

Các doanh nghiệp quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

  1. Mục tiêu:

– Chương trình sẽ hình thành một mạng lưới doanh nghiệp có năng lực chuyển đổi LEAN mạnh mẽ để đạt được tăng năng suất hằng năm ở mức 2 con số.

– Phát triển năng lực quản trị – cải tiến vận hành bền vững tại doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân sự ổn định, có khả năng thích nghi và dẫn dắt thay đổi.

– Các thành viên của mạng lưới sẽ đóng vai trò như là những hạt nhân, dẫn dắt phát triển năng lực các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng sản xuất.

  1. Thời gian: Triển khai từ tháng 5/2022 và kéo dài tối thiểu 2 năm, có thể gia hạn thêm theo nhu cầu doanh nghiệp.
  2. Về hoạt động:

– Chương trình sẽ lựa chọn các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam thuộc 3 đến 5 lĩnh vực sản xuất khác nhau để triển khai đào tạo, tư vấn áp dụng một chương trình chuyển đổi Lean dài hạn (2-3 năm)

– Các doanh nghiệp sẽ xây dựng kế hoạch và triển khai chuyển đổi quản lý theo mô hình Lean Manufacturing với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ P&Q.

– Hàng tháng, các chuyên gia tư vấn sẽ làm việc với doanh nghiệp để hướng dẫn, theo dõi và hỗ trợ thực hiện các chuyển đổi, cải tiến cần thiết.

– Các doanh nghiệp tham gia phải thực hiện các chuyển đổi theo kế hoạch đề ra đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm tại doanh nghiệp mình với các thành viên khác tham gia chương trình theo các chương trình được thống nhất chung.

Đến nay đã có 6 doanh nghiệp hội viên VASI tham gia chương trình: JAT, Technokom, An Phú Việt, Tomeco, TCI Precision, JK Việt Nam. Trân trọng cảm ơn các công ty đã tham gia.

Với chương trình này, VASI và P&Q kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ có động lực cải tiến mạnh mẽ, dài hạn và vững chắc, tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay.

Các doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình này vui lòng liên hệ với P&Q Solution để được hỗ trợ.

Trả lời