07/12/2022

Chương trình hoạt động VASI năm 2023

Kính gửi: Quý doanh nghiệp hội viên
Văn phòng VASI xin gửi tới quý doanh nghiệp thông tin về các chương trình hoạt động của VASI trong năm 2023.

Chương trình chi tiết vui lòng xem tại đây.

Đây là chương trình các hoạt động VASI đã được xác nhận với các đối tác/đơn vị liên quan. Các chương trình được xác nhận sau sẽ được thông báo tới các hội viên thông qua các bản tin VASI và các kênh nội bộ.
Khi thực hiện các chương trình cụ thể, văn phòng VASI sẽ gửi thư mời tới quý hội viên qua email và các kênh nhóm hội viên.
Xin lưu ý: Các chương trình đào tạo sử dụng nguồn quỹ hội viên, các chương trình tư vấn, đánh giá tại nhà máy, sự kiện kết nối với khách hàng, giảm giá khi tham gia hội chợ… miễn phí cho các hội viên VASI. Chúng tôi sẽ thu phí đối với các doanh nghiệp chưa phải hội viên tùy theo nội dung hoạt động, mức phí sẽ thông báo trong thư mời từng sự kiện.
Trân trọng.

Trả lời