04/06/2021

Cập nhật danh sách đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của VASI về việc quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 (Quỹ) của Chính phủ, các doanh nghiệp hội viên VASI đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ thông qua VASI.

Đến hết ngày 3/6/2021 đã có 8 doanh nghiệp quyên góp cùng VASI để ủng hộ Quỹ. Danh sách các doanh nghiệp đã quyên góp ủng hộ:

Danh sách được cập nhật đến hết ngày 3/6/2021 và sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên website VASI.

VASI kêu gọi các hội viên tiếp tục quyên góp từ nay đến hết ngày 11/6/2021. Toàn bộ số tiền sẽ được VASI chuyển đến Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ

VASI trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp hội viên đã đồng hành cùng VASI trong hoạt động ý nghĩa này và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp.

Trả lời