05/06/2021

Cập nhật danh sách đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 đến hết ngày 4/6/2021

Hưởng ứng lời kêu gọi của VASI về việc quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 (Quỹ) của Chính phủ, các doanh nghiệp hội viên VASI đã cùng chung tay quyên góp ủng hộ thông qua VASI.

Đến hết ngày 4/6/2021 đã có 16 doanh nghiệp quyên góp cùng VASI để ủng hộ Quỹ. Danh sách các doanh nghiệp đã quyên góp ủng hộ:

Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên website VASI và các nhóm hội viên.

VASI kêu gọi các hội viên tiếp tục quyên góp từ nay đến hết ngày 11/6/2021. Toàn bộ số tiền sẽ được VASI chuyển đến Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ

VASI trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp hội viên đã đồng hành cùng VASI trong hoạt động ý nghĩa này và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm tham gia của các doanh nghiệp.

Trả lời