08/05/2023

CẦN TÌM ĐỐI TÁC GIA CÔNG

CẦN TÌM ĐỐI TÁC GIA CÔNG
==================
Thông tin về doanh nghiệp cần phát triển đối tác gia công.
Công ty Bconduct (https://www.bconduct.com/en/home/#section1) muốn tìm đối tác tìm đối tác sản xuất:
– Nhà máy làm ép phun kim loại (MIM – Metal Injection Molding)- phục vụ sản xuất block & pin selector.
– Nhà máy làm Deep Drawing – phục vụ làm vỏ của pin battery can (battery case).
Bconduct tìm kiếm đối tác có kinh nghiệm nhưng cũng sẵn sàng phát triển cùng đối tác mới. Yêu cầu: tối thiểu doanh nghiệp có quản lý theo ISO 9001.
Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ Mr. Smith Dao – SĐT: +84 941941901 – Email: Smith.dao@bconduct.com

Trả lời