30/03/2022

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN VASI LÀM VIỆC TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 30/3/2022, các thành viên Ban điều phối dự án VASI đã có chuyến làm việc tại các công ty hội viên tại Hải Phòng (Vân Long, Phương Đông, Bảo Tiên). Chuyến làm việc nhằm mục đích kết nối, tìm hiểu và chia sẻ cơ hội, xây dựng thí điểm nhóm doanh nghiệp hợp tác của VASI.
Ban điều phối dự án VASI là tập hợp các cá nhân, doanh nghiệp hội viên quan tâm, mong muốn hợp tác cùng phát triển. Mục đích của Ban là tạo lập các “Nhóm doanh nghiệp hợp tác”, trong đó:
– Các doanh nghiệp cùng hoặc khác ngành nghề sẽ cùng nhau phối hợp nhận, khai thác, phân tích và phân chia thực hiện các đơn hàng về Vasi giữa các thành viên. Khi tiến hành gặp gỡ, kết nối với khách hàng, năng lực của nhóm chắc chắn sẽ cao hơn từng doanh nghiệp đơn lẻ.
– Các doanh nghiệp thành viên sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá, thử nghiệm, phân chia công việc, giúp nhau cải tiến… để thực hiện các đơn hàng khó, đòi hỏi đa lĩnh vực, không phải thế mạnh của từng doanh nghiệp đơn lẻ.
– Các doanh nghiệp hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cam kết và tương trợ lẫn nhau.
Đây là lần đầu tiên VASI vận hành thử nghiệm các dự án dựa trên mô hình “Nhóm doanh nghiệp hợp tác” này nên vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm. Khi có các kết quả cụ thể, VASI sẽ thông báo rộng rãi tới các hội viên và mời hội viên tham gia.

Trả lời